Formularz wniosku o wizę elektroniczną do Arabii Saudyjskiej Przewodnik krok po kroku

Zaktualizowano na Feb 13, 2024 | e-Visa do Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska wprowadziła e-wizę do Arabii Saudyjskiej w 2019 r. jako wygodny sposób ubiegania się o wizę przez obcokrajowców bez konieczności osobistego odwiedzania ambasady lub konsulatu. Ten internetowy system wizowy został specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia turystyki w kraju.

Uzyskanie wizy turystycznej do Arabii Saudyjskiej online to prosty proces składający się z trzech łatwych kroków:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy onlineKandydaci zobowiązani są do wypełnienia ww Formularz zgłoszeniowy dostarczone na Internetowa wiza do Arabii Saudyjskiej. Formularz zbiera niezbędne informacje, takie jak dane osobowe, plany podróży i dane paszportowe.
 • Dokonaj opłaty za e-wizęDo uiszczenia wymaganej opłaty za eVisa można użyć ważnej karty kredytowej lub debetowej. Płatność jest przetwarzana w bezpieczny sposób za pośrednictwem portalu internetowego.
 • Odbierz zatwierdzoną e-wizę pocztą elektroniczną: Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty rozpoczyna się proces wizowy. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, wnioskodawca otrzyma e-wizę bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

Zatwierdzony wiza online do Arabii Saudyjskiej to wiza wielokrotnego wjazdu, umożliwiająca podróżnym wielokrotny wjazd do Królestwa w ciągu roku. Każdy wpis uprawnia do maksymalnego pobytu do 90 dni w celach turystycznych. E-Visa zachowuje ważność przez rok od daty zatwierdzenia, eliminując konieczność składania wniosku wizowego w przypadku każdej podróży do Arabii Saudyjskiej.

Saudyjska wiza online jest elektronicznym zezwoleniem na podróż lub zezwoleniem na podróż do Arabii Saudyjskiej na okres do 30 dni w celu podróży lub w celach biznesowych. Zagraniczni goście muszą mieć e-Visa do Arabii Saudyjskiej aby móc odwiedzić Arabię ​​​​Saudyjską. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o tzw Wniosek o e-wizę do Arabii Saudyjskiej w ciągu kilku minut. Proces ubiegania się o wizę do Arabii Saudyjskiej jest zautomatyzowany, prosty i całkowicie online.

Jak ubiegać się o e-wizę do Arabii Saudyjskiej: przewodnik krok po kroku

Dostając e-Visa do Arabii Saudyjskiej to prosty proces, który polega na wypełnieniu formularza wniosku online z podstawowymi danymi paszportowymi, osobistymi i podróżnymi. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci przejść przez proces aplikacji:

Krok 1: Odwiedź stronę saudyjskiej eVisy

Wejdź Internetowa witryna wizowa do Arabii Saudyjskiej, która udostępnia platformę internetową do składania wniosków wizowych. Upewnij się, że jesteś na oficjalnej stronie internetowej, aby zapewnić bezpieczeństwo i autentyczność swojej aplikacji.

Krok 2: Wybierz typ wizy i uprawnienia

Wybierz odpowiedni typ wizy w zależności od celu podróży. Saudyjska e-Visa jest przeznaczona przede wszystkim do celów turystycznych, ale inne kategorie wiz mogą być dostępne do określonych celów. Upewnij się, że spełniasz kryteria kwalifikacyjne dla wybranego typu wizy.

Krok 3: Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Ukończ formularz zgłoszeniowy on-line poprzez dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji. Zwykle obejmuje to takie szczegóły, jak imię i nazwisko, dane paszportowe, dane kontaktowe, planowane daty podróży i szczegóły dotyczące zakwaterowania. Przed wysłaniem formularza przejrzyj dokładnie swoje dane.

Krok 4: Zapłać opłatę za e-wizę

Po przesłaniu formularza wniosku zostaniesz poproszony o uiszczenie opłaty za e-wizę przy użyciu ważnej karty kredytowej lub debetowej. Proces płatności jest bezpieczny i zapewnia poufność Twoich informacji finansowych. Po udanej płatności zapisz transakcję do wykorzystania w przyszłości.

Krok 5: Poczekaj na zatwierdzenie wizy

Po złożeniu wniosku i dokonaniu płatności władze Arabii Saudyjskiej rozpatrzą wniosek o e-wizę. Zwykle zajmuje to kilka dni roboczych, ale czas przetwarzania może się różnić. Możesz sprawdzić status swojego wniosku na oficjalnej stronie internetowej, korzystając z numeru referencyjnego wniosku.

Krok 6: Odbierz zatwierdzoną e-wizę pocztą elektroniczną

Po zatwierdzeniu wniosku o eVisę otrzymasz e-mailem elektroniczny dokument wizowy. Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail podczas procesu składania wniosku. Pobierz i wydrukuj kopię e-Visy do swojej dokumentacji.

Krok 7: Podróż do Arabii Saudyjskiej

Mając w ręku zatwierdzoną e-Visę, możesz podróżować do Arabii Saudyjskiej. Po przyjeździe należy przedstawić władzom imigracyjnym wydrukowaną lub cyfrową kopię dokumentu e-Visa. Upewnij się, że Twój paszport jest ważny przez co najmniej sześć miesięcy po planowanej dacie wyjazdu.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Saudyjska e-Visa jest wymaganym zezwoleniem na podróż dla podróżnych odwiedzających Arabię ​​​​Saudyjską w celach turystycznych. Ten internetowy proces elektronicznej autoryzacji podróży do Arabii Saudyjskiej był wdrażany od 2019 r. przez rząd saudyjski w celu umożliwienia każdemu z przyszłych kwalifikujących się podróżnych ubiegania się o wizę elektroniczną do Arabii Saudyjskiej. Dowiedz się więcej na Saudyjska wiza online.

Wymagania dotyczące składania internetowego wniosku wizowego do Arabii Saudyjskiej

Aby pomyślnie złożyć internetowy wniosek wizowy do Arabii Saudyjskiej, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Kwalifikujący się paszport: Upewnij się, że posiadasz ważny paszport, którego ważność wynosi co najmniej sześć miesięcy od przewidywanej daty przyjazdu do Arabii Saudyjskiej. Jeśli Twój paszport nie spełnia tego wymogu, będziesz musiał go odnowić przed przystąpieniem do składania wniosku wizowego.
 • Ostatnie zdjęcie: Przygotuj swoje aktualne zdjęcie paszportowe. Fotografia powinna spełniać specyfikacje określone przez władze saudyjskie, takie jak rozmiar, kolor tła i wyraz twarzy. Sprawdź wytyczne podane na oficjalnej stronie internetowej, aby zapewnić zgodność.
 • Aktualny adres e-mail: Podaj prawidłowy i aktywny adres e-mail podczas procesu składania wniosku. Tutaj zostanie wysłana zatwierdzona wiza elektroniczna do Arabii Saudyjskiej. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić adres e-mail pod kątem dokładności, aby uniknąć problemów z komunikacją.
 • Ważna karta kredytowa lub debetowa: Przygotuj ważną kartę kredytową lub debetową do uiszczenia opłaty za wizę do Arabii Saudyjskiej. Aplikacja online wymaga płatności za pomocą tych metod, więc upewnij się, że Twoja karta kwalifikuje się do transakcji online i ma wystarczające środki na pokrycie opłaty wizowej.

Należy pamiętać, że jeśli posiadasz podwójne obywatelstwo, podróżując do Arabii Saudyjskiej powinieneś używać tego samego paszportu, którego użyłeś podczas składania wniosku o e-wizę. Korzystanie z innego paszportu może skutkować odmową wjazdu na granicy.

Ponadto wszyscy turyści odwiedzający Arabię ​​​​Saudyjską są zobowiązani do posiadania ważnego podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy składasz wniosek wizowy online, rząd Arabii Saudyjskiej automatycznie przydziela ci polisę ubezpieczeniową. Koszt tej usługi jest wliczony w opłatę za wizę online.

CZYTAJ WIĘCEJ:
O ile nie jesteś obywatelem jednego z czterech krajów (Bahrajn, Kuwejt, Oman lub Zjednoczone Emiraty Arabskie) zwolnionych z obowiązku wizowego, musisz okazać paszport, aby wjechać do Arabii Saudyjskiej. Musisz najpierw zarejestrować się w celu uzyskania e-wizy online, aby Twój paszport został zatwierdzony. Dowiedz się więcej na Wymagania wizowe do Arabii Saudyjskiej.

Dane osobowe wymagane do wypełnienia wniosku o wizę elektroniczną do Arabii Saudyjskiej

Podczas wypełniania wniosku o e-wizę do Arabii Saudyjskiej online ważne jest podanie dokładnych i poprawnych informacji. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących danych osobowych:

 • Nazwisko: Twoje nazwisko lub nazwisko widniejące w paszporcie.
 • Imię (imiona): Twoje imię i drugie imię widniejące w paszporcie.
 • Data urodzenia: Twoja data urodzenia w formacie określonym w formularzu wniosku.
 • Płeć: Określ swoją płeć jako mężczyzna lub kobieta.
 • Kraj obywatelstwa: Kraj, którego obywatelstwo posiadasz.
 • Adres aktualnego zamieszkania: Twój aktualny adres zamieszkania.
 • Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail: Prawidłowy numer telefonu i adres e-mail, za pośrednictwem których można się z Tobą skontaktować.
 • Numer paszportu: numer widniejący w paszporcie.
 • Data ważności/wystawienia paszportu: Data wydania i data ważności paszportu.
 • Typ paszportu: Określ typ posiadanego paszportu, na przykład zwykły, dyplomatyczny lub oficjalny.
 • Planowana data przyjazdu do Arabii Saudyjskiej: Data planowanego wjazdu do Arabii Saudyjskiej. To powinna być data szacunkowa.
 • Przewidywana data wyjazdu: data planowanego wyjazdu z Arabii Saudyjskiej. Powinna to być również data szacunkowa.

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie informacje podane w formularzu wniosku o e-wizę do Arabii Saudyjskiej są dokładne i zgodne z danymi w paszporcie. Nawet drobne błędy lub niespójności mogą prowadzić do opóźnień w przetwarzaniu lub odrzucenia wniosku wizowego.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Obywatele 51 krajów mogą ubiegać się o wizę saudyjską. Aby otrzymać wizę na podróż do Arabii Saudyjskiej, należy spełnić warunki uzyskania wizy saudyjskiej. Przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej wymagany jest ważny paszport. Dowiedz się więcej na Kraje kwalifikujące się do wizy do Arabii Saudyjskiej online.

Otrzymywanie zatwierdzonej wizy turystycznej do Arabii Saudyjskiej pocztą elektroniczną

Po przesłaniu wniosku wizowego do Arabii Saudyjskiej do rozpatrzenia, jego rozpatrzenie i zatwierdzenie zajmuje zazwyczaj kilka dni roboczych. Po zatwierdzeniu Twojej e-wizy otrzymasz pocztą elektroniczną kopię zatwierdzonej wizy turystycznej.

Zatwierdzona turystyczna e-Visa do Arabii Saudyjskiej zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas składania wniosku. Ważne jest, aby upewnić się, że adres e-mail jest poprawny i dostępny do otrzymywania ważnych wiadomości związanych z wizą.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Podróżni mogą ominąć długie kolejki na granicy, składając wniosek o e-Visę do Arabii Saudyjskiej przed podróżą. Wiza w dniu przyjazdu (VOA) jest dostępna dla obywateli niektórych krajów w Arabii Saudyjskiej. Turyści zagraniczni udający się do Arabii Saudyjskiej mają wiele możliwości uzyskania zezwolenia na podróż. Dowiedz się więcej na Wiza do Arabii Saudyjskiej w dniu przyjazdu.

Korzystanie z turystycznej e-Visy do Arabii Saudyjskiej

Po otrzymaniu zatwierdzonej turystycznej e-Visy do Arabii Saudyjskiej w formacie PDF pocztą elektroniczną, ważne jest, aby wykonać następujące kroki, aby zapewnić bezproblemowy wjazd do kraju:

 • Wydrukuj kopię e-wizy: Po otrzymaniu zatwierdzonej e-wizy zaleca się wydrukowanie fizycznej kopii dokumentu. Ta wydrukowana kopia zostanie przedstawiona władzom imigracyjnym po przybyciu do Arabii Saudyjskiej.
 • Miej przy sobie ten sam paszport, którego użyłeś podczas składania wniosku: ważne jest, aby podróżować z tym samym paszportem, którego użyłeś do wypełnienia wniosku online o e-Visę. Korzystanie z innego paszportu może skutkować odmową wjazdu podczas kontroli imigracyjnej.
 • Okaż wydrukowaną e-wizę i paszport podczas kontroli imigracyjnej: Po przybyciu do Arabii Saudyjskiej udaj się do strefy kontroli imigracyjnej. Przedstaw wydrukowaną kopię swojej e-Visy wraz z paszportem urzędnikowi imigracyjnemu w celu weryfikacji.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Internetowe wizy turystyczne do Arabii Saudyjskiej są dostępne w celach rekreacyjnych i turystycznych, a nie w celu podjęcia pracy, edukacji lub prowadzenia działalności gospodarczej. Możesz szybko ubiegać się o wizę turystyczną do Arabii Saudyjskiej przez Internet, jeśli Twój kraj jest krajem, w którym Arabia Saudyjska akceptuje wizy turystyczne. Dowiedz się więcej na Wiza turystyczna Arabii Saudyjskiej.

Punkty wjazdu i dokumentacja dla posiadaczy turystycznej e-Visy do Arabii Saudyjskiej

Zatwierdzona e-Visa turystyczna do Arabii Saudyjskiej umożliwia podróżnym wjazd do kraju przez wyznaczone punkty wjazdu wymienione poniżej:

Drogą powietrzną:

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida

Międzynarodowy port lotniczy King Abdulaziz

Międzynarodowy port lotniczy King Fahd

Międzynarodowy port lotniczy im. Księcia Mohammeda Bin Abdulaziza

Na lądzie:

King Fahd Bridge (graniczący z Bahrajnem)

Al Batha (graniczący ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi)

Zaleca się, aby po przyjeździe do Arabii Saudyjskiej posiadacze e-Visy zawsze mieli przy sobie wydrukowaną kopię zatwierdzonej e-Visy podczas pobytu. Ma to na celu zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami i zapewnienie łatwego dostępu do niezbędnej dokumentacji, jeśli władze lokalne zażądają dowodu dokumentu podróży.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Wraz z pojawieniem się internetowej wizy do Arabii Saudyjskiej podróż do Arabii Saudyjskiej stanie się znacznie prostsza. Przed wizytą w Arabii Saudyjskiej turyści są proszeni o zapoznanie się z lokalnym stylem życia i poznanie wszelkich potencjalnych gaf, które mogą wylądować w gorącej wodzie. Dowiedz się więcej na Prawa Arabii Saudyjskiej dla turystów.

Kwalifikowalność do wniosku o wizę elektroniczną do Arabii Saudyjskiej

Aplikacja e-Visa do Arabii Saudyjskiej jest dostępna dla obywateli następujących krajów, którzy chcą odwiedzić Arabię ​​​​Saudyjską w celach turystycznych:

 • Australia
 • Austria
 • Andora
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Brunei
 • Kanada
 • Chiny
 • Cypr
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Islandia
 • Włochy
 • Irlandia
 • Japonia
 • Kazachstan
 • Łotwa
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malezja
 • Malta
 • Monaco
 • Czarnogóra
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Rosja
 • San Marino
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Ukraina
 • Wielka Brytania
 • United States

Jeśli jesteś obywatelem któregokolwiek z wymienionych krajów, możesz ubiegać się o e-Visę do Arabii Saudyjskiej w celach turystycznych. Należy jednak pamiętać, że e-Visa pozwala na maksymalnie 90 kolejnych dni pobytu. Jeśli zamierzasz zostać dłużej lub jeśli Twoja wizyta odbywa się w celach innych niż turystyczne, konieczne jest skontaktowanie się z najbliższą ambasadą lub konsulatem Arabii Saudyjskiej w celu uzyskania informacji na temat alternatywnych rodzajów wiz i procedur składania wniosków.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Wiza hadżdż i wiza Umrah to dwie różne formy wiz do Arabii Saudyjskiej, które są oferowane w przypadku podróży religijnych, oprócz nowej wizy elektronicznej dla gości. Jednak aby ułatwić pielgrzymkę do Umrah, można również skorzystać z nowej turystycznej e-Visy. Dowiedz się więcej na Wiza Umrah do Arabii Saudyjskiej.

Ubieganie się o e-wizę do Arabii Saudyjskiej dla nieletnich

Zgodnie z polityką wizową Arabii Saudyjskiej wymagane jest złożenie indywidualnego wniosku o e-wizę dla wszystkich nieletnich poniżej 18 roku życia, którzy będą podróżować do tego kraju. Jednak rodzice lub opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek wizowy w imieniu swoich dzieci.

Podczas procesu składania wniosku o e-Visę rodzice lub opiekunowie prawni zostaną poproszeni o wskazanie, czy w podróży do Arabii Saudyjskiej będą im towarzyszyć osoby niepełnoletnie. Jeśli w planach podróży uwzględnione są osoby niepełnoletnie, zostanie poproszony o wypełnienie w ich imieniu dodatkowego formularza wniosku.

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni podać niezbędne informacje i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy dla każdego niepełnoletniego podróżującego. Obejmuje to dane osobowe małoletniego, dane paszportowe i wszelkie inne wymagane informacje określone w formularzu wniosku.

Należy zauważyć, że te same wymagania i dokumenty, które dotyczą dorosłych podróżujących, takie jak ważny paszport i zdjęcia, będą miały zastosowanie również do nieletnich. Upewnij się, że wszystkie informacje podane we wniosku o e-wizę małoletniego są prawidłowe i zgodne z danymi paszportowymi.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Korzystając ze strony internetowej Online Arabia Saudyjska, możesz szybko ubiegać się o e-Visę do Arabii Saudyjskiej. Procedura jest łatwa i nieskomplikowana. Możesz wypełnić wniosek o e-wizę do Arabii Saudyjskiej w zaledwie 5 minut. Wejdź na stronę internetową, kliknij „Aplikuj online” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Dowiedz się więcej na Kompletny przewodnik po e-Visie do Arabii Saudyjskiej.

FAQ

Jaki jest cel podania danych osobowych we wniosku o e-wizę do Arabii Saudyjskiej?

Aplikacja eVisa do Arabii Saudyjskiej wymaga podania danych osobowych, paszportowych i dotyczących podróży w celu pomyślnego rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku wizowego. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do zweryfikowania tożsamości podróżnego i zapewnienia prawdziwości podanych informacji.

Czy dopuszczalne jest złożenie formularza wniosku o e-wizę z niepełnymi lub niedokładnymi informacjami?

Podanie dokładnych i kompletnych informacji w formularzu wniosku o e-wizę do Arabii Saudyjskiej jest bardzo ważne. Niezastosowanie się do tego może spowodować opóźnienia w przetwarzaniu lub odrzucenie wniosku o wizę turystyczną. Dlatego przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że wszystkie wymagane pola są prawidłowo wypełnione i zawierają dokładne informacje.

Jaki jest czas przetwarzania e-Visy do Arabii Saudyjskiej?

Proces ubiegania się o wizę turystyczną do Arabii Saudyjskiej online można wypełnić wygodnie i szybko w ciągu kilku minut, nie wychodząc z domu. Ten elektroniczny system eliminuje konieczność długiego oczekiwania na granicy w celu ubiegania się o wizę w dniu przyjazdu lub konieczności osobistej wizyty w ambasadzie lub konsulacie Arabii Saudyjskiej. Usprawniony proces online znacznie przyspiesza protokół aplikacji, czyniąc go bardziej wydajnym i bezproblemowym dla podróżnych.

Jaki jest typowy czas przetwarzania wizy online do Arabii Saudyjskiej?

Czas przetwarzania wizy online do Arabii Saudyjskiej jest na ogół bardzo krótki. Zaleca się jednak, aby wnioskodawcy przesłali formularz e-wizy co najmniej 3-5 dni roboczych przed planowaną datą przyjazdu do kraju. Pozwala to na długi czas przetwarzania, szczególnie w okresach dużego ruchu, zapewniając płynny i terminowy proces zatwierdzania. Ubiegając się o zaliczkę, wnioskodawcy mogą uniknąć potencjalnych komplikacji w ostatniej chwili i zapewnić, że ich e-Visa zostanie rozpatrzona i zatwierdzona w odpowiednim czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ:
Często zadawane pytania dotyczące e-wizy do Arabii Saudyjskiej. Uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wymagań, ważnych informacji i dokumentów wymaganych podczas podróży do Arabii Saudyjskiej. Dowiedz się więcej na Często zadawane pytania dotyczące e-wizy do Arabii Saudyjskiej.


Sprawdź swoją uprawnienie do wizy online do Arabii Saudyjskiej i złóż wniosek o wizę do Arabii Saudyjskiej online na 72 godziny przed lotem. Brytyjscy obywatele, Obywatele USA, Obywatele Australii, Obywatele francuscy, Obywatele hiszpańscy, Obywatele Holandii i Obywatele włoscy mogą ubiegać się online o wizę do Arabii Saudyjskiej online. Jeśli potrzebujesz pomocy lub potrzebujesz wyjaśnień, skontaktuj się z nami Biuro pomocy wizowej do Arabii Saudyjskiej za wsparcie i wskazówki.