ទម្រង់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដំណើរការ - របៀបដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត

ទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត ឬទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៃ ប្រទេសលើកលែងទិដ្ឋាការ. ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលមានសិទ្ធិ e-Visa អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អ្នកនឹងត្រូវការ ទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់ ការបញ្ឈប់ or ឆ្លងកាត់, ឬសម្រាប់ ទេសចរណ៍និងទេសភាព, ឬសម្រាប់ អាជីវកម្ម គោលបំណង។

ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាដំណើរការដ៏សាមញ្ញមួយ ហើយដំណើរការទាំងមូលអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមអ៊ីនធឺណិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាគំនិតល្អក្នុងការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាតម្រូវការទិដ្ឋាការតាមអ៊ីនធឺណិតចាំបាច់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបំពេញ ទម្រង់ពាក្យសុំ នៅលើគេហទំព័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីលិខិតឆ្លងដែន ការងារ និងការធ្វើដំណើរ ហើយបង់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត។

តម្រូវការចាំបាច់

មុនពេលអ្នកអាចបំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត អ្នកត្រូវមានបី (3) យ៉ាង៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវ, វិធីបង់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត (ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬប័ណ្ណឥណទាន) និងមានសុពលភាព លិខិតឆ្លងដែន.

 1. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវ៖ អ្នកនឹងត្រូវការអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលមានសុពលភាព ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត។ ជាផ្នែកនៃដំណើរការកម្មវិធី អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយរាល់ការទំនាក់ទំនងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នកនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីមែល។ បន្ទាប់ពីអ្នកបំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត e-Visa របស់អ្នកសម្រាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរតែមកដល់អ៊ីមែលរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។
 2. ទម្រង់នៃការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត៖ បន្ទាប់ពីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត។ យើងប្រើច្រកទូទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់ទាំងអស់។ អ្នកនឹងត្រូវការប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬប័ណ្ណឥណទានដែលមានសុពលភាព (Visa, Mastercard, Amex) ដើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់របស់អ្នក។
 3. លិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវ៖ អ្នកត្រូវតែមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពដែលមិនទាន់ផុតកំណត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលិខិតឆ្លងដែនទេនោះ អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំមួយភ្លាមៗ ដោយសារពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិតមិនអាចបំពេញបានទេបើគ្មានព័ត៌មានលិខិតឆ្លងដែន។ សូមចាំថា Saudi e-Visa ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ និងអេឡិចត្រូនិចទៅកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។

ពាក្យស្នើសុំនិងជំនួយផ្នែកភាសា

ការគាំទ្រភាសាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត

ដើម្បីចាប់ផ្តើមពាក្យសុំសូមចូលទៅកាន់ www.saudi-visa.org ហើយចុចលើ Apply Online។ វានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ ទម្រង់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត តាមអ៊ីនធឺណិត។ គេហទំព័រនេះផ្តល់ការគាំទ្រសម្រាប់ភាសាជាច្រើនដូចជា បារាំង អេស្ប៉ាញ អ៊ីតាលី ហូឡង់ ន័រវេស ដាណឺម៉ាក និងច្រើនទៀត។ ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នកដូចដែលបានបង្ហាញ ហើយអ្នកអាចឃើញទម្រង់ពាក្យសុំដែលបានបកប្រែជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបំពេញពាក្យសុំមានធនធានជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកបាន។ មានមួយ សំណួរដែលគេ​បានសួរច្រើន​ ទំព័រនិង តម្រូវការទូទៅសម្រាប់ទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត ទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬត្រូវការការបំភ្លឺណាមួយ អ្នកគួរតែទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ក្នុង helpdesk សម្រាប់ការគាំទ្រនិងការណែនាំ។

ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត

ជាធម្មតាវាត្រូវចំណាយពេល 15-20 នាទីដើម្បីបំពេញពាក្យសុំ e-Visa អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។ ប្រសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានទាំងអស់រួចរាល់ វាអាចចំណាយពេលតិចបំផុត 10 នាទីដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទ និងធ្វើការទូទាត់របស់អ្នក។ ដោយសារ Visa Saudi Online គឺជាដំណើរការអនឡាញ 100% លទ្ធផលកម្មវិធី Saudi e-Visa ភាគច្រើនត្រូវបានផ្ញើក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានព័ត៌មានទាំងអស់រួចរាល់ទេ វាអាចចំណាយពេលដល់ទៅមួយម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធី។

សំណួរទម្រង់និងផ្នែកពាក្យសុំ

នេះគឺជាសំណួរ និងផ្នែកនៅលើទម្រង់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត៖

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • នាមត្រកូល / ត្រកូល
 • ឈ្មោះទីមួយនិងកណ្តាល
 • យែនឌ័រ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 • ទី​កន្លែង​កំណើត
 • ប្រទេស​កំណើត
 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • ស្ថានភាពក្បាច់គុន
 • ប្រទេសសញ្ជាតិ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលិខិតឆ្លងដែន

 • ប្រភេទលិខិតឆ្លងដែន
 • លេខ​លិខិតឆ្លងដែន
 • បញ្ជាក់លេខលិខិតឆ្លងដែន
 • កាលបរិច្ឆេទលិខិតឆ្លងដែន
 • កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់លិខិតឆ្លងដែន

ព័ត៌មានលំអិតអាសយដ្ឋាន

 • អាស័យដ្ឋានផ្ទះជួរ ១
 • អាស័យដ្ឋានផ្ទះជួរទី ២ (ជាជម្រើស)
 • ទីប្រជុំជនឬទីក្រុង
 • រដ្ឋឬខេត្តឬស្រុក
 • ប្រៃសណីយ៍ / លេខកូដតំបន់
 • ប្រទេសនៃលំនៅដ្ឋាន
 • លេខទូរស័ព្ទ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើរនិងការងារ

 • គោលបំណងនៃការទស្សនា
 • កាលបរិច្ឆេទនៃការមកដល់ដែលរំពឹងទុក
 • វិជ្ជាជីវៈ
 • កាលបរិច្ឆេទនៃការចាកចេញដែលរំពឹងទុក

អាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

 • ប្រភេទអាស័យដ្ឋាន (លំនៅដ្ឋាន ឬពាណិជ្ជកម្ម)
 • ឈ្មោះសណ្ឋាគារ (បើអាជីវកម្ម)
 • ឈ្មោះទំនាក់ទំនងនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (ប្រសិនបើប្រភេទអាសយដ្ឋានគឺជាលំនៅដ្ឋាន)
 • អាស័យដ្ឋានទីលំនៅ

បញ្ចូលព័ត៌មានលិខិតឆ្លងដែន

វាចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចូលត្រឹមត្រូវ លេខ​លិខិតឆ្លងដែន និង ការចេញលិខិតឆ្លងដែនប្រទេស ដោយសារពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក ហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើដំណើរជាមួយលិខិតឆ្លងដែននេះ។

លេខ​លិខិតឆ្លងដែន

 • មើលទំព័រព័ត៌មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកហើយបញ្ចូលលេខលិខិតឆ្លងដែននៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនេះ
 • លេខលិខិតឆ្លងដែនភាគច្រើនវែងជាងពី ៨ ទៅ ១១ តួ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបញ្ចូលលេខដែលខ្លីពេកឬវែងពេកឬនៅក្រៅជួរនេះវាស្អាតណាស់ដែលអ្នកកំពុងបញ្ចូលលេខខុស។
 • លេខលិខិតឆ្លងដែនគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអក្ខរក្រមនិងលេខដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នបន្ថែមជាមួយអក្សរអូនិងលេខ ០ អក្សរ ១ និងលេខ ១ ។
 • លេខលិខិតឆ្លងដែនមិនគួរមានតួអក្សរពិសេសដូចជាសហសញ្ញាឬដកឃ្លាឡើយ។
លេខ​លិខិតឆ្លងដែន

ការចេញលិខិតឆ្លងដែនប្រទេស

 • ជ្រើសរើសលេខកូដប្រទេសដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងទំព័រព័ត៌មានលិខិតឆ្លងដែន។
 • ដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រទេសសូមរកមើល“ ក្រម” ឬ“ ប្រទេសចេញ” ឬ“ អាជ្ញាធរ”

លេខកូដប្រទេសនៃលិខិតឆ្លងដែន

ប្រសិនបើព័ត៌មានលិខិតឆ្លងដែន viz ។ លេខលិខិតឆ្លងដែន ឬលេខកូដប្រទេសមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អ្នកប្រហែលជាមិនអាចឡើងយន្តហោះទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទេ។

 • អ្នកអាចដឹងតែនៅអាកាសយានដ្ឋានប្រសិនបើអ្នកធ្វើខុស។
 • អ្នកនឹងត្រូវការ ស្នើសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញ នៅ​ព្រ​លាន​យន្តហោះ។
 • វាប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិតនៅនាទីចុងក្រោយទេ ហើយវាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 3 ថ្ងៃក្នុងករណីជាក់លាក់។

តើមានអ្វីកើតឡើងដែលធ្វើឱ្យការទូទាត់កាន់តែមានសុវត្ថិភាព

នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់ទំព័រទម្រង់ពាក្យសុំ អ្នកនឹងត្រូវបានដាស់តឿនឱ្យធ្វើការទូទាត់។ ការទូទាត់ទាំងអស់ត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈ Secure Payment Gateway។ នៅពេលដែលការទូទាត់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកគួរតែទទួលបានទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនឡាញរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់អ៊ីមែលរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។

ជំហានបន្ទាប់៖ បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យ និងធ្វើការទូទាត់សម្រាប់ទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត


សូមដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមអ៊ីនធឺណិត 72 ម៉ោងមុនការហោះហើររបស់អ្នក។